Geografi,
demokrati og omverdensforståelse

Geografilærerforeningens konference

torsdag og fredag d. 25. & 26. jan. 2001

Indbydelse Program
 
  Geografilærerforeningen for gymnasiet og HF har hermed glæden af at indbyde dig til at deltage i foreningens konference om

Geografi, demokrati og omverdensforståelse

som finder sted dagene torsdag og fredag d. 25. & 26. jan. 2001 på Hotel Brøndby Park, Brøndbyvester Boulevard 6, 2605 Brøndby.

Konferencen har et dobbelt formål: dels at markere at geografi kan levere et væsentligt bidrag i udviklingen af de kvalifikationer det demokratiske menneske skal besidde i det moderne samfund, dels at markere foreningens 25 års jubilæum.

På konferencen ønsker vi gennem indlæggene at fokusere på den globaliserede og internationaliserede verden hvor strukturer og sammenhænge bliver stadigt mere komplekse og sammenfiltrede. Og hvor den stadig lettere adgang til informationer øger kravene til menneskets evne til at sortere og strukturere informationerne til en brugbar viden som er anvendelig til en målrettet handlen i verden.

Vi ønsker i denne sammenhæng at diskutere hvilke personlige kvalifikationer det demokratisk dannede moderne menneske skal være i besiddelse af: viden, evne til at strukturere, vilje til at deltage i påvirkningen af sin omverden. Samt at diskutere hvordan disse kvalifikationer og holdninger kan fremmes i undervisningen.

Af hensyn til pladsbestillingen vil vi gerne vide om du vil være i stand til at deltage i konferencen (eller evt. dele deraf).

Med venlig hilsen

Per Sonne
Formand
Ingolfs Allé 7, 2300 København S,
Telf: +45 32 59 10 14, Fax: +45 32 59 10 52
per-sonne@get2net.dk

 

Program:

Torsdag:

12.00-13.00 Indkvartering og frokost
13.00-13.15 Velkomst
13.15-13.45 Officiel åbning
13.45-15.00 Oplæg l og diskussion. „Om den globaliserede og internationaliserede verden." V. Professor, dr. Merc. Peter Maskell, CBS

15.00-15.20 Kaffepause
15.20-16.35 Oplæg 2 og diskussion. „På kanten af det 3. årtusinde: Skal vi have et nyt indhold i begrebet „almendannelse"?" Lic. scient, direktør Jens Morten Hansen, Forskningsstyrelsen

16.35-16.50 Oplæg til gruppediskussion
16.50-18.00 Gruppediskussion

18.00-18.45 Jubilæumsreception

18.45-19.30 Middag

19.30-21.00 Oplæg 3 og diskussion. „Hvor ligger geografiens faglige og konkrete frontlinie?" 

Fredag:

9.00-10.15 Oplæg 4 og diskussion. „Hvordan kan geografi undervisningen bidrage til udviklingen af demokratiet?" v. Knud Vilby

10.15-10.30 Kaffepause

10.30-12.00 Oplæg 5 og diskussion. „Geografiens nye betydning i samfundet." Professor Bjørn Asheim, Oslo Universitets Geografiske Institut

12.00-13.00 Frokost

13.00-13.15 Oplæg til gruppediskussion
13.15-14.15 Gruppediskussion.
14.15-14.30 Opsamling af gruppediskussion

14.30-15.00 Kaffepause

15.00-16.15 Oplæg 6 og diskussion. „En (ny) geografisk didaktik!" V. Ass. Research Professor Jens Dolin, RUC

16.15-16.30 Afslutning