Her er de for geografi vigtigste citater fra forliget.

Citat fra forliget:

Faget geografi skifter karakter og betegnes naturgeografi. Det nye fag forpligtes på at give en sammenhængende omverdensforståelse baseret på naturgeografisk og geologisk viden om, hvad der får forskellige egne på Jorden til at fremtræde forskelligt og byde mennesker i verdens regioner forskellige livsvilkår. Undervisningen skal give eleverne faglige og metodiske redskaber til at kunne observere, iagttage, analysere og forklare geografiske og geologiske naturfænomener og til at koble vidensområder fra forskellige områder af faget til en sammenhængende forståelse af komplekse, naturvidenskabelige emner.

 

Citat fra forliget:

De obligatoriske fag er: dansk A, historie A, oldtidskundskab C og religion C. Desuden skal eleverne mindst have B-niveau i engelsk og B-niveau i 2. fremmedsprog, dog A-niveau, hvis eleven har valgt et begyndersprog som 2. fremmedsprog, samt mindst C-niveau i samfundsfag, idræt, et kunstnerisk fag, matematik, og fysik. Blandt fagene kemi, biologi og naturgeografi fastlægger skolen forlods, hvilke to fag der på mindst C-niveau indgår i den enkelte studieretning. Alle elever skal vælge et af fagene fysik, kemi, biologi eller naturgeografi på mindst B-niveau. Dette gælder dog ikke elever, der ud over engelsk B og fortsættersprog B har to begyndersprog A som 3. og 4. fremmedsprog, og elever, der ud over engelsk B har græsk A, latin A og et begyndersprog A.

Citat fra forliget:

Et fuldt hf-forløb består således af:

• Dansk A, engelsk B og historie B samt matematik, biologi, geografi, kemi, religion, samfundsfag, idræt, praktisk/musisk fag, alle på C-niveau.

Læs hele gymnasiereform-forliget på Undervisningsministeriets web.