Til Folketingets uddannelsesudvalg

 

Geografi i det kommende gymnasium

 

På baggrund af folkeskoleforliget, hvor faget geografi ikke fik status som prøvefag –trods gode intentioner hos undervisningsministeren, ser vi det som en nødvendighed, at faget har en central plads i ungdomsuddannelserne. Vi skal derfor stærkt anbefale, at geografi forbliver et obligatorisk fag i det fremtidige gymnasium, hvis ikke skolesystemet skal skabe en generation af borgere uden geografisk orientering.

Nedenfor redegør vi for udvalgte kendetegn på nutidens geografifag, som har formået at tilpasse sig de krav, et moderne samfund må stille til faget.

 Hovedbudskabet:

Det er vigtigt, at alle elever i gymnasiet og HF får geografi, så de erhverver sig omverdensforståelse og evne til selvstændig og nuanceret stillingtagen til danske og globale miljø- og samfundsforhold.

Vi nærer bekymring for, at de tanker, der i dagspressen har været fremme om at gøre gymnasiet til et fagpakkegymnasium med meget få fællesfag, p.g.a. strukturen vil reducere faget geografi til et meget lille valgfag, som kun få elever på en årgang får på timeplanen. Det er vor opfattelse, at geografifaglig analfabetisme er ligeså skadelig for et moderne samfund som manglende historiebevidsthed.

Vi skal anbefale, at faget geografi medtænkes i rækken af de almendannende og studieforberedende fag, som alle elever skal have i gymnasiet/HF.

Geografilærerforeningen for gymnasiet og HF